rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

11.08.2023 09:04

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Obronne w ramach obchodów 30. Rocznicy Przejęcia Tradycji od 1 Samodzielnej Kompanii Commando przez 62 Kompanię Specjalną Commando”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7304/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.08.2023 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 900,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Obronne w ramach obchodów 30. Rocznicy Przejęcia Tradycji  od 1 Samodzielnej Kompanii Commando przez 62 Kompanię Specjalną Commando”.


 BIP -  TUTAJ