rozmiar czcionki: A | A | A

Województwo Dolnośląskie powołało Społeczną Radę Kultury

05.02.2021 10:06 10:06

Siedemnaścioro wybitnych przedstawicieli środowisk twórczych, artystów, animatorów i ekspertów z dziedziny kultury utworzy, powołaną właśnie, Społeczną Radę Kultury. Będzie ona działać przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego i wspierać samorząd w dialogu oraz działaniach w zakresie rozwoju kultury w regionie.

Utworzona w styczniu Społeczna Rada Kultury jest ciałem opiniodawczo – doradczym. Jej członków powołał marszałek Cezary Przybylski, a podstawowym kryterium wyboru kandydatów był ich istotny dorobek w dziedzinie kultury oraz wysokie kompetencje osobiste.


- Samorząd Województwa Dolnośląskiego dostrzegł potrzebę zacieśnienia naszych kontaktów z przedstawicielami świata kultury, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Jestem przekonany, że wspólnie podjęte działania pomogą nam jeszcze lepiej zintegrować to środowisko, a także wzbogacić ofertę kulturalną oraz jej promocję na terenie województwa – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Efektem współpracy samorządu województwa oraz członków Społecznej Rady Kultury będzie wypracowanie dobrego i skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk twórczych, twórców niezależnych i innych podmiotów na rzecz kultury na Dolnym Śląsku.


Do tworzenia Rady zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, animatorów, ekspertów z dziedziny kultury, przedstawicieli dolnośląskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na tym polu. Na ich czele stanął Marek Sztark, menager kultury i animator z wieloletnim doświadczeniem, który między innymi koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska.


- To dla mnie duży zaszczyt przewodniczyć takiemu gronu: ekspertów, praktyków kultury i autorytetów. Wielu z nich poznałem osobiście podczas mojej kilkuletniej pracy na Dolnym Śląsku. Wciąż jestem pod wielkim wrażeniem niezwykłej historii, kulturowego bogactwa i różnorodności regionu, nie do porównania z żadnym innym w Polsce. Praca w Radzie będzie okazją do kontynuowania moich zainteresowań i zachwytu nad Dolnym Śląskiej, a także do budowania relacji na rzecz integracji i rozwoju regionu – mówi Marek Sztark, przewodniczący Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.


Zdaniem Marka Sztarka kryzys spowodowany pandemią każe myśleć o kulturze na dwa, równoległe sposoby: rozwojowy i ratunkowy. Pierwszy z nich należy rozumieć jako tworzenie coraz lepszych warunków dla uczestnictwa i uprawiania kultury, poprawę dostępności do niej, a także wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie. Jednak w tym wszystkim nie można zapomnieć o aspekcie ratunkowym. Trzeba pamiętać o zagrożeniach i słabościach dolnośląskiej kultury spowodowanych koronawirusowym kryzysem. Rada będzie musiała zastanowić się nad tym, co należy robić, aby na czas reagować dla ochrony, zabezpieczenia i ratunku tego, co najbardziej wartościowe i znaczące. Jej członkowie planują od razu zabrać się do pracy.


- W kulturze najistotniejsze jest spotkanie, rozmowa, dialog, refleksja. Więc pierwszym działaniem będą spotkania. Które dziś w warunkach pandemii nie są łatwym zadaniem – dodaje Marek Sztark.


Członkowie Społecznej Rady Kultury:
1.    Marek Sztark, niezależny menager kultury, animator rozwoju lokalnego, przewodniczący Społecznej Rady Kultury,
2.    Kazimierz Burnat, poeta, tłumacz, dziennikarz, prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
3.    Grzegorz Czekański, krytyk literacki i filmowy, redaktor, księgarz („Tajne Komplety”), prozaik,
4.    Janusz Degler, prof. dr hab., teatrolog, Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu,
5.    Urszula Drzewińska, sekretarz Zarządu Głównego ZASP, przewodnicząca Zarządu Oddziału ZASP we Wrocławiu,
6.    Piotr Gerber, dr, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Muzea Techniki,
7.    Bożena Klimczak, dr hab., prezes Fundacji „Serce dla Tańca”, dziekan Wydziału Aktorskiego AST we Wrocławiu,
8.    Maciej Łagiewski, dr, prawnik, historyk, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia,
9.    Krzysztof Maj, menager kultury, dyrektor Strefy Kultury Wrocław,
10.    Sebastian Majewski, reżyser teatralny, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,
11.    Leszek Nowak,  kierownik pracowni ślusarskiej w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przewodniczący „Solidarności”,
12.    Barbara Reszczyńska, menager kultury; dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej,
13.    Jerzy Starzyński, animator kultury, historyk, choreograf, badacz kultury łemkowskiej, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”, założyciel Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”,
14.    Maciej Szymczyk, dr hab., historyk, muzealnik, dyrektor Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju,
15.    Igor Wójcik, historyk sztuki, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
16.    Maria Zawartko, dr, artysta-muzyk, Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
17.    Maria Zięba – współzałożycielka i prezeska Fundacji Ładne Historie; animatorka kultury, doradczyni organizacji pozarządowych.