rozmiar czcionki: A | A | A

Firmy zakończyły składać wnioski w ramach PPP

23.08.2011 11:26 11:26

Trzynaście firm wyraziło zainteresowanie udziałem w ogłoszonym niedawno przez marszałka Rafała Jurkowlańca przetargu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dotyczy on przebudowy i utrzymania dwunastokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 z Wrocławia do ronda w Obornikach Śląskich. W ciągu tygodnia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oceni, czy firmy są w stanie podjąć się tego zadania.

Zgodnie z przewidywaniami, umowa z partnerem prywatnym zostanie podpisana jeszcze w 2011 roku, a przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 zakończy się w 2012 roku. Kontrakt z partnerem prywatnym (firma bądź konsorcjum firm) zostanie podpisany na 12 lat. W tym czasie firma będzie pobierać ryczałtowe wynagrodzenie za przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w wymaganym standardzie letnim i zimowym.

Planowana płatność za przebudowę dróg wojewódzkich
Nastąpi w  kwartalnych równych ratach w czasie trwania kontraktu, począwszy od 2013 roku, czyli po zakończeniu robót budowlanych. Zgodnie z założeniami, ostatnia rata będzie płatna najpóźniej miesiąc po wygaśnięciu umowy. Taki system płatności ma pozwolić wykonawcy robót budowlanych na pokrycie poniesionych kosztów własnych oraz innych zaciągniętych zobowiązań, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Planowana płatność za utrzymanie dróg wojewódzkich
Zakłada się płatność kwartalną, przy czym pierwsza rata, będzie płacona od 2012 roku. Rata za utrzymanie pozwoli wykonawcy sfinansować koszty bieżącego letniego i zimowego utrzymania, zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

*****
Koncepcja wspólnego realizowania zadań publicznych w formule  partnerstwa publiczno-prywatnego, jest szeroko stosowana przy realizacji inwestycji drogowych, która funkcjonuje już od ponad 15 lat w  wielu krajach UE, jak również  w USA, Kanadzie. Stała się bowiem koniecznością w sytuacji ograniczonych środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia oczekiwań w zakresie świadczenia usług publicznych.  Stronami współpracy w ramach PPP są dwa rodzaje podmiotów. Jednym z nich jest partner  publiczny, czyli podmiot, na którym spoczywa prawny obowiązek realizacji zadań na rzecz regionu. Drugim z nich jest partner prywatny, który korzystając ze swobody w podejmowaniu decyzji oraz posiadanych środków, może na mocy kontraktu podjąć się realizacji zadań powierzonych mu przez partnera publicznego.

Województwo Dolnośląskie  posiada w zarządzie 2323 km dróg wojewódzkich o różnych parametrach technicznych oraz  różnym standardzie. Biorąc powyższe pod uwagę, część dróg wojewódzkich wymaga przebudowy. W chwili obecnej  utrzymanie dróg wojewódzkich prowadzone jest w większości przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez służby Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, a częściowo przez firmy zewnętrzne.