rozmiar czcionki: A | A | A

Program POWER! Dolny Śląsk dba o aktywizację zawodową młodych osób!

26.05.2015 12:49 12:49

Ponad pół miliarda złotych przeznaczone zostanie w najbliższych latach dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) na działania skierowane do młodych osób poszukujących pracy. W konferencji inaugurującej Program POWER udział wziął Marszałek Cezary Przybylski, Wicemarszałek Andrzej Kosiór oraz Dyrektor DWUP Monika Kwil-Skrzypińska, Wicedyrektorzy DWUP Lilla Jaroń, Wojciech Murdzek i Ewa Grzebieniak, odpowiadająca za wdrożenie inicjatywy PO WER.


W konferencji inaugurującej dolnośląską edycję programu PO WER udział wzięło również ponad 100 osób m. in. przedstawiciele ministerstw, urzędów pracy, organizacji związanych z rynkiem pracy, a także potencjalni beneficjenci.


W ubiegłym tygodniu dyrektorzy powiatowych urzędów pracy we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Górze, Lubaniu, Strzelinie i Oławie podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków. Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. Do końca maja br. podpisane zostaną kolejne umowy na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych.


***
Problem bezrobocia osób młodych jest na Dolnym Śląsku niezwykle istotny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród 120 tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne ponad ¼ stanowią osoby poniżej 30 roku życia. Program PO WER jest jedną z prób wsparcia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.


System instytucjonalny programu PO WER będzie tworzyło 25 instytucji:  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.
Wszystkie te instytucje są Instytucjami Pośredniczącymi w programie.

Do ich zadań należy m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość. Każda z Instytucji Pośredniczących odpowiada za inny fragment programu.