rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

Dodano: 12-03-2009 13:16

11 marca odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Członkowie komisji debatowali m.in. o bieżącej sytuacji gospodarczej województwa, rynku pracy i zapotrzebowaniu na siłę roboczą w regionie oraz o możliwościach pozyskiwania unijnych funduszy.

[więcej]

Nabór wniosków w ramach Priorytetu 2: "Społeczeństwo Informacyjne"

Dodano: 26-02-2009 09:20

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Priorytetu 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Nr naboru

[więcej]

Marszałek przedstawia pakiet antykryzysowy o wartości ponad 600 mln zł

Dodano: 18-02-2009 10:24

Marszałek Marek Łapiński przesłał 17 lutego radnym sejmiku "Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska". Projekt dokumentu, jaki otrzymali radni, obejmuje działania, które zarząd i samorząd podjęły lub będą podejmować w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. W poprzedni piątek (13 lutego) marszałek zapoznał już z projektem przewodniczących klubów radnych PiS, PSL i PO (przedstawiciel klubu radnych OPS nie przybył na spotkanie).

[więcej]

Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich

Dodano: 16-02-2009 10:58

Konkurs, którego celem jest wyróżnienie najlepszych projektów turystycznych i rewitalizacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Właśnie ruszyła II jego edycja.

[więcej]

Zawiadomienie dotyczące 2 naboru do Programu BSR

Dodano: 05-02-2009 13:26

W zawiadomieniu z dnia 2 lutego br. zamieszczonym na stronie głównej Programu Region Morza Bałtyckiego opublikowano najbardziej aktualne informacje związane z 2 naborem wniosków projektowych do Programu.Więcej…

[więcej]

Raport dotyczący stopnia wdrażania RPO

Dodano: 02-02-2009 12:26

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało raport dotyczący stopnia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w poszczególnych województwach. Pod względem stopnia zaawansowania wdrażania RPO WD Województwo Dolnośląskie w skali kraju plasuje się blisko średniej krajowej:

[więcej]

Rozpoczyna się realizacja budowy nowego mostu na Odrze

Dodano: 30-01-2009 13:27

Marszałek Marek Łapiński i wicemarszałek Piotr Borys wizytowali w piątek, 30 stycznia, miejsce w okolicach Ciechanowa, w którym rozpocznie się niedługo budowa nowego mostu na Odrze.

[więcej]