rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Społeczna Rada Senioralna - powołanie Zarządu

Szanowni Państwo,

dnia 24.09.2019 roku odbyło się Posiedzenie członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 60/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

Na posiedzeniu członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołano Zarząd w składzie:

Przewodnicząca - Bogna Bartosz

Wice Przewodnicząca - Małgorzata Calińska-Mayer

Sekretarz - Piotr Klag


Składamy gratulacje Zarządowi oraz życzymy całej Radzie sukcesów w dążeniu do podniesienia jakości życia dolnośląskich seniorów.

Dziękuję Panu Wicemarszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu za złożone gratulacje Radzie i członkom Zarządu.

Dziękuję także wszystkim zaproszonym wykładowcom za bardzo ciekawe i praktyczne wykłady.

Część merytoryczna obejmowała następujące wystąpienia Prelegentów:

•    dr Bogna Bartosz (Zakład Psychologii Osobowości, Kierownik Studiów Podyplomowych Psychogerontologii, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski),
Temat: Srebrne tsunami — Społeczne szanse i zagrożenia. Perspektywa psychologa - pobierz

•    Piotr Klag (Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej),

Temat: Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz seniorów - pobierz

•    Monika Graba (Z-ca Naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS),

Temat: Nowe świadczenia z ZUS: rodzicielskie świadczenie uzupełniające i świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - pobierz RSU, - pobierz SU

•    dr hab. Krzysztof Kassolik (Kierownik Zakładu Biologii Człowieka Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Temat: Możliwości wykorzystania masażu w profilaktyce wieku senioralnego - pobierz

•    mgr Paweł Łukasiński (Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej),

Temat: Suplementy diety, a leki — różnice. Interakcja miedzy lekami.

•    dr n. med. Zbigniew Machaj (Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii),

Temat: Zagrożenia dla opieki senioralnej w województwie dolnośląskim.


Do wykładu dr hab. Krzysztofa Kassolika w załączeniu przesyłamy linki do filmów, zamieszczone w Akademii NFZ w strefie edukacyjnej.

1. Ocena palpacyjna mięśni – otwórz
2. Automasaż w zespole bolesnego barkuotwórz
3. Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowegootwórz
4. Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowegootwórz
5. Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupaotwórz
6. Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjnyotwórz


Dokumentacja fotograficzna wydarzenia poniżej.

Powołanie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów

W 2005 roku doszło do powołania pierwszej w kraju Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jej powołaniu przyświecały dwa główne cele.

  • Pierwszy to integracja kluczowych podmiotów (instytucji samorządowych, instytucji należących do administracji rządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych), działających na rzecz osób starszych, aby zwiększyć efektywność tych działań i rozszerzyć perspektywę ujęcia problematyki starzenia się społeczeństwa i proponowanych w tym zakresie rozwiązań.
  • Drugim celem działania Rady jest poszukiwanie rozwiązań dla problemów seniorów mieszkających na Dolnym Śląsku, aby zwiększyć ich szanse na godne, aktywne i wartościowe życie.