rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o uznaniu celowości realizacji zadania publicznego

16.12.2020 16:00 16:00

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja postaw prozdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych skierowanych do mieszkańców województwa dolnośląskiego”

W załączeniu informacja o uznaniu celowości realizacji zadania publicznego.

Załącznik nr 7