rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

02.06.2021 14:15 14:15

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XXVII Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3840/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 910,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „XXVII Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich”.