rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o celowości realizacji zadania publicznego

21.07.2022 07:30 07:30

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Ultra Wrocław

Zgodnie z Uchwałą Nr 5661/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Kilometry Pomocy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bieg Ultra Wrocław 2”.


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia

Uchwała nr 5661/VI/22