rozmiar czcionki: A | A | A

Wystawa "Dolny Śląsk w formie" na wrocławskim Rynku

08.10.2021 14:23 14:23

Środki unijne odgrywają ogromną rolę w rozwoju całego Dolnego Śląska. Tylko w ciągu ostatnich 7 lat z tego źródła region otrzymał ponad 10 mld zł! Wystawa „Dolny Śląsk w formie” opowiada o tym, jak udało się je zainwestować praktycznie w każdej z dziedzin życia. Ekspozycja zagościła w sumie w 10 dolnośląskich miastach, aby mieszkańcy całego regionu mogli zobaczyć, co zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu (Bolesławiec, Kłodzko, Legnica, Wałbrzych, Lubin, Wołów, Jelenia Góra, Ząbkowice Śląskie, Wrocław i Góra)

- Dzięki środkom unijnym możliwe było przeprowadzenia wielu inwestycji na terenie całego województwa. Wystawa przedstawia tylko część projektów, które otrzymały dofinansowanie, nie sposób byłoby wymienić wszystkich. Środki te są przeznaczane na inwestycje drogowe, dofinansowanie opieki medycznej, budowę szkół, przedszkoli, żłobków, aktywizację osób bezrobotnych, modernizacje budynków i wiele innych. Duże wsparcie otrzymali również przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


- Projektów, które otrzymały dofinansowanie było bardzo dużo. Chciałabym podkreślić te związane z opieką medyczną, opieką senioralną oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Przykładem może być tutaj ośrodek w Mikoszowie prowadzony przez Stowarzyszenie św. Celestyna, który zapewnia opiekę osobom z niepełnosprawnościami od wieku niemowlęcego do później starości – mówi Radna Sejmiku Województwa Małgorzata Calińska-Mayer.


POWIAT WROCŁAWSKI

•    W powiecie wrocławskim w ramach RPO 2014-2020 podpisaliśmy ponad 330 umów na kwotę ponad 1 mld zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 625 mln zł. Najwięcej środków UE zostało przeznaczonych na:
- transport ponad 200 mln zł,
-rynek pracy ponad 134 mln zł i
-gospodarkę niskoemisyjną ponad 90 mln zł.
DZIĘKI FUNDUSZOM Z UE ZOSTAŁY DOFINANSOWANE TAKIE PROJEKTY JAK:
- Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto
- Dofinansowanie utworzenia Parku i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rzeplinie
- Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice
- Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
- Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz w powiecie m. Wrocław
- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Jordanów Śląski, Gminie Oborniki Śląskie, Gminie Kąty Wrocławskie
- Budowa szkoły w Siechnicach
- Budowa sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

WROCŁAW

•    We Wrocławiu dofinansowanie otrzymało 1176 projektów o łącznej wartości 1, 9 mld zł, kwota dofinansowania to 1, 1 mld zł.
Najwięcej środków UE zostało przeznaczonych na:
- wsparcie przedsiębiorstw i innowacji ponad 450 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 481 projektów związanych ze wspraciem przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania pandemii na kwotę 18.8 mln zł.
- projekt związane z gospodarką niskoemisyjną ponad 225 mln zł
- inwestycje infrastrukturalne ponad 167 mln zł.
PRZYKŁADY PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE:
- Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Politechnika Wrocławska)
- Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego
- Ograniczenie emisji kominowej
- Termomodernizacja obiektów oświatowych
- Przebudowa dróg i ulic
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu
- Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
- Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych
•    To jedynie niewielki fragment licznych projektów, które realizujemy z myślą o poprawie komfortu życia Dolnoślązaków!