rozmiar czcionki: A | A | A

W podwrocławskich Siechnicach powstanie nowa elektrociepłownia

15.10.2021 14:46 14:46

Nowa elektrociepłownia w Siechnicach zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne dla Gminy Siechnice i południowej części Wrocławia. Wartość nowej inwestycji przekroczy 1,1 mld złotych netto, a za budowę będzie odpowiadać konsorcjum firm Polimex Mostostal jako Lider oraz Polimex Energetyka jako partner. Dziś w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- Nowa elektrociepłownia będzie zasilana gazem ziemnym. Dzięki zastosowaniu tego niskoemisyjnego paliwa oraz nowoczesnych technologii cały proces produkcyjny przebiegać będzie w sposób efektywny i co najważniejsze - przyjazny dla środowiska. Zmniejszenie emisji poprawi jakość powietrza w otoczeniu zakładu, na czym skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Siechnic – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Moc cieplna nowej instalacji będzie sięgać 315 megawatów mocy cieplnej (przy dzisiejszych 247 megawatów), a moc elektryczna 179 megawatów mocy elektrycznej (przy dzisiejszych 100 megawatach).


Dzięki zastosowaniu w nowej elektrociepłowni w Siechnicach nowoczesnej technologii i niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz, cały proces produkcyjny będzie przebiegał w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska.  Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy Siechnic, ze względu na znaczące obniżenie emisji gazowych, co poprawi jakość powietrza w otoczeniu zakładu
Źródło zasilania Nowej Czechnicy stanowić będzie gaz ziemny, paliwo mniej emisyjne niż używany obecnie węgiel. Dzięki temu roczna emisja CO2 spadnie aż o 622 tysiące ton. Oznacza to również oszczędności na energii pierwotnej na poziomie 599 tysięcy MWh rocznie.


Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie działające instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.


Obszar obecnego zakładu zostanie zrewitalizowany i zagospodarowany. KOGENERACJA wraz z Politechniką Wrocławską postanowiły zaangażować studentów kierunku Architektury do prac koncepcyjnych nad przyszłym wyglądem kompleksu – ogłoszony został konkurs na najlepszą magisterską pracę dyplomową, poświęconą rewitalizacji wybranych budynków Elektrociepłowni Czechnica.