rozmiar czcionki: A | A | A

Stypendia dla najlepszych

03.09.2021 12:49 12:49

Niemal 10 mln złotych samorząd województwa przeznaczył na program stypendialny uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Właśnie ogłoszono nabór do kolejnej edycji programu, który potrwa do 30 września. Środki pochodzą z funduszy unijnych, budżetu państwa i budżetu województwa.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie realizacji projektu (lata 2020 – 2023) wsparcie skierowane zostanie do 1800 uczniów (600 uczniów rocznie). Stypendysta otrzyma wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 500,00 zł ( 450,00 zł miesięcznie), na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy nauki).


- Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej - mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Program skierowany jest do uczniów szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
•    branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
•    branżowej szkoły II stopnia
•    technikum – uczeń co najmniej II klasy
•    szkoły policealnej – słuchacz co najmniej II semestru w trybie dziennym


Kryteria uzyskania stypendium:
•    Uczeń nie pobierał stypendium w I edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
•    Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66
Kryteria dodatkowe:
•    finalista lub laureat turnieju lub olimpiady
•    średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,50

- Stypendia to wspaniała zachęta do nauki, która rozbudza w uczniach ambicje. Zaletą jest również to, że Program Stypendialny pozwala uczniom zapoznać się i uczestniczyć w działaniach wyższych uczelni, dzięki temu młodzież może korzystać z najwyższego poziomu nauczania – dodaje Tytus Czartoryski Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji.


Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe, a także rozwijanie aktywności uczniów związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy i pobudzenie kreatywnego myślenia.


W ramach projektu Politechnika Wrocławska zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty dla stypendystów”. Tematyka warsztatów będzie obejmowała szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego, która pozwoli na podniesienie kompetencji w dalszym kształceniu jak również w późniejszym życiu zawodowym i społecznym.


W roku szkolnym 2020/21 przyznano stypendia dla 602 uczniów z terenu całego Dolnego Śląska. Środki ze stypendiów uczniowie przeznaczyli m. in. na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych przydatnych w nauce czy podnoszenie swoich kwalifikacji przez udział w szkoleniach.


Szczegółowe informacje na stronie www.stypendialny-dolnyslask.pl