rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd wręczył promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

09.07.2020 12:09 12:09

Dziś wicemarszałek Grzegorz Macko wręczył promesy beneficjentom konkursu z subregionu wałbrzyskiego. Suma promes przekracza 22 miliony złotych.


- Warto zauważyć, że kwota dzisiejszych promes dla subregionu wałbrzyskiego jest przeszło 5 mln złotych wyższa niż w roku 2016. Wspieramy i będziemy wspierać południe Dolnego Śląska – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.


W dalszej kolejności promesy zostaną wręczone kolejnym subregionom w tym:


- jeleniogórskiemu na kwotę ponad 6 mln złotych
- legnicko-głogowskiemu na kwotę ponad 7 mln zł
- wrocławskiemu na kwotę ponad 14 mln złotych


Dzięki inwestycjom sfinansowanym poprzez promesy znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – wylicza wicemarszałek Grzegorz Macko.


LISTA