rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczął się Polsko-Czeski Rok Kulturalny

26.04.2016 11:24 11:24

W Pradze z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyły się trzydniowe uroczystości związane z Inauguracją Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego. Jednym z najważniejszych elementów programu było otwarcie przez kard. Dominika Dukę, prymasa Czech, pierwszego etapu Szlaku św. Wojciecha, którego inicjatorami są Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, i prof. Konrad Czapliński.

Uroczystości rozpoczęły się w Instytucie Polskim w obecności Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego, oraz Grażyny Bernatowicz, ambasador RP w Pradze. Julian Golak i prof. Konrad Czapliński zaprezentowali I etap Szlaku św. Wojciecha. Cały szlak obejmuje kilkadziesiąt stacji i prowadzi z Pragi przez Wrocław, Poznań, Gdańsk aż do Elbląga. Rozważane jest także jego przedłużenie do Magdeburga. Projekt szlaku obejmuje swoim zasięgiem trzy kraje czeskie (środkowo-czeski, kralovehradecki, pardubicki) oraz pięć województw w Polsce (dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).
Szlak powstaje w 1050. rocznicę Chrztu Polski.
 
- Przez ponad dziesięć wieków rozwoju polskiej państwowości, to właśnie decyzja o przyjęciu chrztu przez Mieszka I była najważniejszym, epokowym wydarzeniem, które wprowadziło Polskę do kręgu zachodniej cywilizacji – mówi Julian Golak.

Polsko-czeska historia

W 966 roku Mieszko poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. To właśnie ona uczyła go zasad wiary chrześcijańskiej, była dla niego misjonarką - nawracała polskiego księcia i przygotowywała go do nowej wielkiej misji w Europie. Ten fakt miał także wielkie znaczenie kulturalne i cywilizacyjne. Wkrótce Polska została wprowadzona do grona państw, z którymi mogła współpracować i rozwijać kontakty społeczno-kulturalne. Przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czech spowodowało także wprowadzenie czeskiego słownictwa do naszego języka, które utrzymało się do dnia dzisiejszego.

Pozytywny odbiór


Pierwsze oficjalne przedstawienie szlaku spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród profesorów polskich i czeskich, samorządowców, a także działaczy organizacji pozarządowych obecnych podczas spotkania w Instytucie Polskim. Duży potencjał tego szlaku podkreślał m.in. prof. Jacek Baluch, wybitny bohemista i pierwszy ambasador RP w Czechach, oraz Kazimierz Figzał, burmistrz Niemczy.

Szlak otwarty


Otwarcia Szlaku św. Wojciecha podczas uroczystej mszy świętej dokonał kard. Dominik Duka, prymas Czech w sobotę 23 kwietnia w katedrze św. Vita w Pradze. Tłumnie zgromadzeni wierni modlili się m.in. w intecji Polaków i Czechów. Po mszy kard. Duka wspólnie z Julianem Golakiem odsłonili po raz pierwszy obraz „Chrzest Polski” autorstwa Ivana i Ireny Malińskich, którzy pracowali nad nim przez ostatnie sześć miesięcy. Płótno o wymiarach 3,5 x 1,5 m przedstawia scenę z chrztu Mieszka I z roku 966 i jest pierwszą częścią powstającego tryptyku.

Tu się wszystko zaczęło

W klasztorze ojców dominikanów, położonym na praskim starym mieście, w piątek została otwarta wystawa dokumentująca 27 lat historii Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.


- To tu się wszystko zaczęło. 27 lat temu wspólnie z kard. Dominiką Duką, obecnym prymasem Czech rozmawialiśmy o przygotowaniu I Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W warunkach wciąż zamkniętej granicy, wielu stereotypów i problemów historycznych było to wielkie wyzwanie. Udało się i jak dotąd zorganizowaliśmy ponad 1600 różnorodnych wydarzeń po obu stronach granicy – mówił Julian Golak, główny organizator wydarzenia.


Otwarcia wystawy dokonał Arkadiusz Ignasiak, konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, i Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.


W klasztorze o.o. dominikanów odbyło również posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego, które będzie trwało w październiku i listopadzie w różnych miastach Polski (m.in. Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Prudniku i Cieszynie). Jego celem jest podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego oraz wyznaczenie kierunków dalszej współpracy.


Kyje na szlaku

Wydarzenia związane z inauguracją Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego odbyły się także w kościele św. Bartłomieja w Pradze-Kyje. Tamtejszy proboszcz, ks. Edward Walczyk zorganizował koncert jazzowy w wykonaniu czeskiego zespołu MK-3 oraz polsko-czeskie spotkanie integracyjne. Podczas kazania w trakcie niedzielnej mszy w intencji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej ks. Walczyk mówił o znaczeniu budowania więzi między narodami na zasadach wzajemnego szacunku i miłości.

Pielgrzymim szlakiem

W inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego wzięło udział także kilkuset pielgrzymów z Dolnego Śląska, którzy w sobotę w drodze do katedry św. Vita odwiedzili Libice nad Cidlinou  - miejsce urodzenia św. Wojciecha oraz klasztor w Brenovie, który założył święty.

Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego odbywa się co roku i jest preludium wydarzeń odbywających się wzdłuż 400 km granicy polsko-czeskiej w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku głównymi organizatorami obchodów było noworudzkie Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli m.in. Ambasador RP w Pradze, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie oraz prymasi Polski i Czech.