rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisano polsko-czeskie porozumienie w sprawie Kopalni Turów

03.02.2022 15:09 15:09

Dzisiaj premierzy Polski i Czech podpisali ostateczne porozumienie kończące spór w sprawie Kopalni Turów. W negocjacjach, od początku ich trwania, reprezentując stronę samorządową uczestniczył marszałek Cezary Przybylski oraz Martin Puta - Hetman Kraju Libereckiego. Na mocy tego porozumienia Polska i PGE wypłaci Republice Czeskiej oraz Krajowi Libereckiemu łącznie 45 mln euro.

Od maja 2021 roku trwały rozmowy, w które zaangażowany był samorząd województwa dolnośląskiego oraz nasi partnerzy z sąsiadującego z Dolnym Śląskiem czeskiego Kraju Libereckiego. Negocjacje między rządami Polski i Czech zostały przygotowane na gruncie bardzo dobrej współpracy między sąsiadującymi ze sobą samorządami: dolnośląskim i libereckim.


- Naszym najważniejszym celem była obrona tysięcy miejsc pracy w Kopalni i Elektrowni Turów, a tym samym – w całej zachodniej części Dolnego Śląska. Dobro mieszkańców regionu jest dla mnie najważniejsze – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Decyzja TSUE wobec polskiej Kopalni w Turowie doprowadziła do niezwykle trudnej sytuacji, w której znalazło się tysiące Dolnoślązaków - mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Kwestia dotycząca Kopalni Turów wymagała rozwiązania w sposób uwzględniający dobro mieszkańców Dolnego Śląska i bezpieczeństwo energetyczne Polski.


Marszałek Cezary Przybylski razem z Hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Putą zorganizowali pierwsze spotkania polsko-czeskiej grupy roboczej, które było podstawą dla prac eksperckich rządów obu Państw. Rozmowy trwały od końca maja 2021 roku i objęły wiele spotkań zarówno w Polsce jak i w Republice Czeskiej – m.in. w Kopalni Turów, w Pradze, Warszawie, Libercu i Hradku nad Nysą . Najważniejszym celem negocjacji była obrona tysięcy miejsc pracy w Kopalni i Elektrowni Turów, a tym samym – w całej zachodniej części Dolnego Śląska. Dobro mieszkańców regionu jest dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego najważniejsze.


- Dziękuję Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Premierowi Czech Petrowi Fiali, minister Annie Moskwie, ministrowi Michałowi Kurtyce oraz całej delegacji polskiej za konsekwentnie prowadzony dialog, który umożliwił podpisanie porozumienia. W szczególny sposób dziękuję mojemu Przyjacielowi hetmanowi Martinowi Pucie za otwartość i dobrą wolę. Relacje Dolnego Śląska i czeskiego Kraju Libereckiego zawsze były bardzo dobre, dlatego uczestnicząc w negocjacjach prowadziliśmy dialog, aby wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie stronymówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.