rozmiar czcionki: A | A | A

Pierwsze połączenie aglomeracyjne ruszy w niedzielę

10.12.2021 10:56 10:56

Już w najbliższą niedzielę na zmodernizowanej linii 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic zaczną kursować pociągi Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych. Pasażerowie ruszą w trasę nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich. To pierwsze połączenie aglomeracyjne w regionie, które zostało powołane z inicjatywy marszałka Cezarego Przybylskiego.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 1 grudnia przedstawicie zarządu województwa i gmin Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice, a stało się to zaledwie miesiąc po podjęciu przez dolnośląski sejmik uchwały o tworzeniu połączeń aglomeracyjnych wokół największych miast regionu. Pierwsze połączenie aglomeracyjne to 17 stacji i przystanków, z czego połowa zlokalizowana jest na terenie Wrocławia.- Kolej Aglomeracyjną tworzymy dla Dolnoślązaków, aby ułatwić im poruszanie się w obrębie największego miasta i jednocześnie stolicy regionu. Bardzo ważny jest dla nas głos środowisk obywatelskich. Dlatego tym samym rozpoczynamy realizację uchwały sejmikowej o kolejach aglomeracyjnych, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto – mówi marszałek Cezary Przybylski.Koszt remontu linii kolejowej 292 wyniósł w sumie 126 milionów złotych, a 70 milionów pochodziło unijnego dofinansowania. Długość wyremontowanej linii wynosi 35 km, a jej trasa przebiega przez tereny trzech gmin: Wrocław, Czernica i Jelcz Laskowice. Według przyjętych zasad, połączenie do końca roku będzie finansowane przez samorząd województwa.– Widzimy ogromne zainteresowanie połączeniami w ramach budowanej przez nas kolei aglomeracyjnej. Kursy z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przez Czernicę to pierwsze takie połączenie w regionie, ale na tym oczywiście nie poprzestajemy. Będziemy dalej rozwijać dolnośląską kolej w oparciu o standardowe kursy, ekspresy regionalne i połączenia aglomeracyjne, docelowo tworząc spójną sieć, odpowiadającą potrzebom mieszkańców całego województwa – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.Od stycznia roku 2022 połowę kosztów pokryje województwo, a druga połowa zostanie podzielona pomiędzy samorządy, przez które przechodzi trasa - proporcjonalnie do długości linii w poszczególnych gminach. Oznacza to, że w ramach swoich 50% samorząd wojewódzki przeznaczy na ten cel ponad 1,5 mln zł, Wrocław przekaże 28% potrzebnej kwoty (878 tys. zł), Czernica 15% (454 tys. zł), a Jelcz-Łaskowice 7% (225 tys. zł). Zgodnie z umową, we wrześniu przyszłego roku liczba kursów zostanie podwojona do 15 par każdego dnia, co w efekcie umożliwi stworzenie gęstszej siatki połączeń, zwłaszcza  w godzinach szczytu.- Rolą Kolei Dolnośląskich było zakupienie nowoczesnych, ekologicznych pociągów. Mamy już na pokładzie trzy takie pojazdy hybrydowe, ultranowoczesne, ekologiczne. I te pojazdy dzięki temu, że opóźnia się oddanie do użytku nowej linii kolejowej do Świdnicy przez Sobótkę, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, będą tymczasowo – od 12 grudnia – przeznaczone do obsługi tej nowej linii z Jelcza-Laskowice, przez gminę Czernica do Wrocławia Głównego przez Nadodrze – mówi Damian Stawikowski, Prezes Kolei Dolnośląskich.Porozumienie dotyczące uruchomienia połączeń pasażerskich w ramach Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych pokazuje, że dobra współpraca i zaangażowanie samorządów lokalnych aglomeracji przynosi efekty!