rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarto oferty na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

09.01.2023 15:38 15:38

5 ofert wpłynęło w ramach europejskiego przetargu nieograniczonego na projekt budowlany i realizację nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu – największej tego typu inwestycji w historii regionu. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu kilku tygodni. Inwestycję współfinansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz rząd realizuje Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

– Dzisiejsza informacja z otwarcia ofert w przetargu jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje duże zainteresowanie wykonawców budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, który jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Konsekwentnie zbliżamy się do wyboru wykonawcy i rozpoczęcia budowy.

Do udziału w przetargu zgłosiły się następujący oferenci:

  • Konsorcjum firm POLIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. S.K., ELECTRA M&E POLSKA SP. Z O.O. oraz POLIMEX MOSTOSTAL S.A. z ofertą 1 419 856 235,36  zł
  • MOSTOSTAL WARSZAWA SA z ofertą 1 197 963 640,50  zł
  • PORR S.A. z ofertą 1 055 999 999,16  zł
  • KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O. z ofertą 1 328 379 592,92  zł
  • MIRBUD S.A. z ofertą 1 177 000 000,00  zł


W kwietniu 2022 r. w pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 420 830 853,21 złotych brutto. Ze względu na jej wysokość pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, dlatego podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule. Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na 9 stycznia 2023 r.


- Udało nam się to, na czym nam bardzo zależało - wpłynęło wiele ofert. Osiągnęliśmy to dzięki przejrzystości i otwartości w przetargu i wbrew zaciekłym atakom opozycji. Oferty będą teraz szczegółowo analizowane, jednakże dzisiejszy dzień przybliża nas do rozpoczęcia budowy. Dotrzymujemy słowa – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. – Nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii będzie jednym z najnowocześniejszych centrów leczenia nowotworów w Polsce – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. Rozwoju DCOPiH. – W tworzeniu założeń projektowych aktywny udział brał personel szpitala. W sumie odbyliśmy ponad 200 spotkań.


W ramach inwestycji dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także bezpieczeństwo epidemiologiczne. Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala, w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono m.in. prace archeologiczne, saperskie, uzyskano także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową, jak również warunki przyłączeniowe wszystkich mediów.
Centrum będzie skupiało w jednej lokalizacji zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne zajmujące się opieką onkologiczną, chorób płuc oraz hematologią wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.


– W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH. – Dziś chorzy na wizytę w poradni czekają w ciasnych poczekalniach. Sale chorych są wieloosobowe, co nie spełnia obecnych standardów, a z uwagi na wąskie korytarze karkołomnym wręcz problemem jest przewiezienie osoby leżącej na diagnostykę.


W miejsce przeludnionych sal pacjenci będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe, a liczba gabinetów w ramach opieki ambulatoryjnej zwiększy się z 33 do 73. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, w tym dwie sale przeznaczone zostaną dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym, dzięki temu będzie można wykonywać zamiast 6000 – 10 000 zabiegów rocznie.Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach unitów, co zapewni chorym kompleksową diagnostykę i leczenie w jednym miejscu.