rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Sejmik apeluje do Komisji Europejskiej

28.10.2021 19:58 19:58

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli podczas dzisiejszej sesji apel skierowany do Komisji Europejskiej. Dotyczy on niezwłocznego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Za przyjęciem apelu głosowało 21 radnych, przeciwko przyjęciu apelu było 15 radnych.

- Wsparcie finansowe, które trafi na Dolny Śląsk dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, to niezwykle ważne narzędzie, które pomoże odbudować regionalną gospodarkę mocno doświadczoną przez pandemię COVID-19. Te pieniądze pozwolą na przeprowadzenie kolejnych inwestycji, które służyć będą mieszkańcom regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

- Nasz apel jest wyrazem sprzeciwu wobec działań które sprowadzają się do czynienia z nas - Polaków i Dolnoślązaków - zakładników sporu Komisji Europejskiej z rządem RP. Blokowanie dostępu do funduszy na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 jest narzędziem stanowczo zbyt ostrym, podważającym jednocześnie zaufanie do instytucji unijnych. Idea wzajemnej współpracy i wsparcia, na której opiera się funkcjonowanie Unii, nie powinna być podważana przez bieżące spory polityczne – mówi Patryk Wild, przewodniczący sejmikowego klubu Bezpartyjnych Samorządowców - wnioskodawców apelu.

- Szkodliwe działania europarlamentarzystów i polityków totalnej opozycji na forum europejskim są powodem wstrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Na te pieniądze czeka również Dolny Śląsk i jego mieszkańcy. Do subregionu wałbrzyskiego ma trafić ogromne wsparcie z KPO. Brak tych pieniędzy uniemożliwi dalszy rozwój tego regionu
– wyjaśnia Piotr Karwan, przewodniczący sejmikowego klubu Prawa i Sprawiedliwości.


Treść uchwały autorstwa klubu Bezpartyjnych Samorządowców