rozmiar czcionki: A | A | A

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe z kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych

24.11.2021 14:09 14:09

Bezpłatne szkolenia skierowane są do przedstawicieli straży gminnej/miejskiej oraz pracowników samorządów gminnych, oddelegowanych do kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych, a także do doradców gminnych, ekodoradców i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną powietrza w województwie.

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie:

- zapisów uchwał antysmogowych oraz przepisów niezbędnych do prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego,
- sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie stosowanych urządzeń grzewczych i spalanych paliw, pobierania próbek popiołu do analizy, sporządzania protokołu z kontroli,
- rodzajów paliw stałych i podstawowych różnic organoleptycznych oraz użytkowych paliw,
- rodzajów urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz różnic między tymi urządzeniami.


Po zakończeniu warsztatów wszystkim uczestnikom zostaną przekazane materiały szkoleniowe. Osoby, które przystąpią do testu końcowego i uzyskają wynik pozytywny otrzymają certyfikat odbycia szkolenia.


Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting
w trzech terminach:

1.         24.11.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-1-termin

2.         02.12.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-2-termin

3.      08.12.2021 r.

https://fer.clickmeeting.com/kontrola-przestrzegania-uchwal-antysmogowych-3-termin

 

Wszystkich chętnych zachęcamy do rejestracji poprzez formularz kontaktowy, klikając na wydarzenie w interesującym dla Państwa terminie.