rozmiar czcionki: A | A | A

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Marszałka

16.12.2020 12:07 12:07

Jak co roku w okresie przedświątecznym marszałek Cezary Przybylski gościł harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, którzy przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju.

- Betlejemskie Światło Pokoju to symbol ciepła, miłości i nadziei, które już od 30 lat łączy ludzi i narody. Dziękuję harcerzom i skautom za to, że od lat pielęgnują tę piękną tradycję, roznosząc płomienie świecy do wszystkich ludzi na całym świecie Niech to światło wniesie radość do Państwa serc i domów, zwłaszcza w tym trudnym czasie, oraz będzie symbolem nadziei i pomyślności w nadchodzącym roku – mówił marszałek Cezary Przybylski.


W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.


Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.