rozmiar czcionki: A | A | A

Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie konserwacji zabytków

12.09.2022 11:41

Marszałek wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego docenili wieloletnie starania właścicieli zabytków. Każdy z laureatów przyczynił się do ocalenia cennych dzieł architektury i sztuki. Obiekty zrujnowane, opuszczone i zagrożone unicestwieniem, zostały podniesione z ruin i zaczęły świetnie funkcjonować jako miejsca działalności kulturalnej i edukacyjnej. Nagrodzeni są ambasadorami dziedzictwa Dolnego Śląska i pokazują, że cierpliwość, determinacja i codzienne zaangażowanie na rzecz zabytków przynosi spektakularne efekty.

10 września 2022 w Żeliszowie Marszałek Krzysztof Maj wręczył nagrody dla:


- Gospodarza miejsca, czyli Fundacji Twoje Dziedzictwo, która ocaliła przed zniszczeniem dzieło architektury klasycyzmu, kościół proj. Langhansa, nazywany Perłą Żeliszowa. Zabytek funkcjonuje jako alternatywne centrum kultury i sztuki. W kościele udzielane są śluby, odbywają się koncerty, plenery i sesje fotograficzne, a także wystawy dzieł sztuki i niecodzienne eventy. W tym roku Fundacja zaczęła także starania o przywrócenie do życia średniowiecznego klasztoru, którego początki sięgają czasów św. Jadwigi Śląskiej, chodzi o klasztor Magdalenek w Nowogrodźcu, zwanym Klasztorem dusz.


- Fundacja Pałac Struga utworzona przez właścicieli tego cennego zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego wraz z barokową oficyną. Fundacja dzięki Funduszom Unijnym dokonała kompletnej rewitalizacji oficyny pałacowej, gdzie mieści się kawiarnia i restauracja. Największym wyzwaniem jest jednak renesansowo-barokowy pałac, gdzie w Sali balowej, w 2019 roku odkryto unikatowe i świetnie zachowane malowidła przedstawiające cesarzy z czasów rzymskich i nowożytnych. Pałac Struga podobnie, jak Perła Żeliszowa funkcjonuje jako alternatywne centrum kultury i sztuki, organizując liczne prelekcje, plenery artystyczne, koncerty. Docenić należy wkład Fundacji we współorganizację inscenizacji historycznych, np. Bitwy pod Strugą czy spotkań z historią, jak podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską.


- Pan Adam Wawrzyniak, właściciel Zamku Piastowskiego/ rycerskiego w Prochowicach. Laureat wraz z rodziną od 2001 roku ratuje i przywraca dawny blask wspaniałej warowni z okresu średniowiecza i renesansu. Po 20 latach systematycznych remontów efekty zachwycają. Cenne gotyckie i renesansowo-manierystyczne elementy rezydencji zostały ocalone przed zniszczeniem. W zamku odbywają się spotkania bractw rycerskich, a w 2021 roku miał miejsce biwak historyczny nawiązujący do walk z czasów kampanii napoleońskiej.
Rozdanie Nagród poprzedziło seminarium „ Dolnośląskie Zabytki: problemy, działania, perspektywy”. Wśród prelegentów znalazł się Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Daniel Gibski, dr Grzegorz Grajewski z wrocławskiego oddziału Narodowy Instytut Dziedzictwa, dr Maciej Zathey dyrektor IRT (link https://pl-pl.facebook.com/InstytutRozwojuTerytorialnego ).
Organizatorami wydarzenia byli: Dział Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego oraz OKIS/ Dolnośląskie Labolatorium Kultury.