rozmiar czcionki: A | A | A

Wielkie sprzątanie rzek i gór Dolnego Śląska

28.09.2015 09:42

W miniony weekend dolnośląski Samorząd aktywnie włączył się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata". Począwszy od piątku, 25 września młodzież sprzątała nabrzeża rzeki Odry i Oławy, a w niedzielę razem Marszałkiem Cezarym Przybylskim wyruszyła spod Świątyni Wang w Karpaczu do Schroniska Samotnia, aby wysprzątać górski szlak turystyczny.


Temat ochrony środowiska stał się w ostatnich latach szczególnie popularny w naszym kraju, a świadomość ekologiczna wśród Polaków wzrasta z roku na rok. W Polsce akcja „Sprzątanie Świata”, odbywa się co roku w trzeci weekend września, począwszy od 1994 roku. Uczestniczy w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy, którzy sprzątają naszą wspólną planetę – Ziemię. Główną ideą organizowanej akcji, poza bezpośrednią poprawą stanu środowiska naturalnego, jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, promowanie ekologicznych postaw społeczeństwa oraz konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania.W ramach kampanii „Sprzątanie Świata” przez trzy dni tj. 25-27 września 2015 roku wspólnie sprzątaliśmy dolnośląskie szlaki turystyczne po hasłem „Góry są w porządku”:

•    Karkonoskiego Parku Narodowego
•    Parku Narodowego Gór Stołowych
•    okolic Kopalni  Złoty Stok
•    okolic Gór Kamiennych (Andrzejówka) i Gór Sowich (schronisko „Orzeł”)W tym roku akcja objęła dodatkowo dolnośląskie rzeki, które w piątek i w sobotę w okolicach Biskupina, wrocławskiego ZOO i Mostu Grunwaldzkiego porządkowali uczniowie z pobliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z pomocą Fundacji OnWater. Sprzątanie zakończyło się stworzeniem instalacji pod tytułem „Wyłowione z rzeki” w przygotowaniu której pomogli dolnośląscy artyści i studenci wrocławskiej ASP. W sobotę akcja przeniosła się na odcinek szlaku rzecznego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Kożuchowskiej na wrocłąwskim Biskupinie, który był porządkowany przy współpracy młodzieży z Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego – organizator akcji zapewnił wszystkim uczestnikom worki oraz rękawice do sprzątania, które pobierano w wyznaczonych punktach, oznakowanych logiem „Góry są w porządku”. Uczestnikom akcji rozdaliśmy okolicznościowe koszulki oraz nagrody niespodzianki.


Partnerami projektu były:
- Fundacja OnWater
- Chorągiew Dolnośląska ZHP,
- WPO Alba
- Ekosystem
- MPWiK Wrocław
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Park Narodowy Gór Stołowych
- Karkonoski Park Narodowy
- Kopalnia Złota „Złoty Stok”
- Schronisko „Orzeł” Góry Sowie
- PTTK „Andrzejówka Góry Suche