rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z seniorami

08.10.2021 14:12

Zwiększenie Bezpieczeństwa Dolnośląskich Seniorów w Ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczny Senior” – to główny temat spotkania zorganizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa urzędu marszałkowskiego w Domu Pogodnej Jesieni we Wrocławiu. W warsztatach uczestniczyło około 70 osób starszych z klubów seniora

Program „Bezpieczny Senior”, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizowany jest od 2016 roku. Jego celem jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród osób starszych z terenu województwa dolnośląskiego.


Spotkanie otworzyła Radna Województwa Dolnośląskiego Pani Małgorzata Calińska – Mayer oraz Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa UMWD i Tomasz Gajewczyk – Z-ca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD. Spotkanie w całości było poświęcone zagrożeniom, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się osoby starsze. Zaproszeni goście przedstawili prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci, ostrzegali seniorów m.in. o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu i dostępnych komunikatorów jak nie dać się naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom, jak chronić swoje dane w sieci oraz jakie mamy prawa jako konsumenci.


W czasie wydarzenia głos zabrali m.in.: Katarzyna Grabowska i Arkadiusz Michałowski - przedstawiciele Wydziału Kampanii Edukacyjno – Informacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, Jakub Olszta - funkcjonariusz Wydziału Do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
Jarosław Jezierski - Wykładowca, Regionalny Koordynator Programów Edukacji Ekonomicznej
w Warszawskim Instytucie Bankowości, a także mjr Paweł Madaj i kpr. Adrian Rombalski – przedstawiciele Wojskowej Obrony Terytorialnej.