rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięto konkurs na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

28.06.2021 13:59

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przeprowadzonego od 8 do 26 marca 2021 roku wpłynęło 86 wniosków na łączną kwotę 2,3 miliona złotych. Po weryfikacji wniosków ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 80 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 57 gmin na łączną kwotę niemal 1,5 miliona złotych.

- Wspieramy inwestycje związane z utrzymaniem i konserwacją instalacji oraz urządzeń związanych z melioracją. Działania te wpływają na gospodarkę wodną i przeciwdziałanie suszy, a w konsekwencji m.in. na zapewnienie odpowiedniej ilości i dobrej jakości plonów – mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i gminy miejskie poniżej 20 000 mieszkańców a każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Według przyjętych zasad dofinansowanie może wynosić maksymalnie 35 000 zł i nie więcej niż 80% kosztów.

- Przekazywane przez samorząd województwa środki pomogą wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminy, a tym samym poprawią bezpieczeństwo i ochronę przed lokalnymi podtopieniami – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:

- wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, czyszczenie i naprawę budowli na rowach, naprawę skarp rowów;

- usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie elementów budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;

- naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH GMIN