rozmiar czcionki: A | A | A

Promesy dla gmin subregionu jeleniogórskiego

23.06.2022 14:45

Dziś w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Marek Obrębalski – wiceprzewodniczący dolnośląskiego Sejmiku przekazał promesy gminom z subregionu jeleniogórskiego o łącznej kwocie 1,36 miliona złotych. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

- Niesłabnące zainteresowanie naszymi konkursami bardzo mnie cieszy. Każda promesa to dofinansowanie inwestycji ważnej z punktu widzenia lokalnej społeczności. To ich dobro i chęć zaspokojenia najpilniejszych potrzeb jest dla nas najistotniejsze – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.


Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł. Nie może ona jednocześnie przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. W połowie maja Sejmik Województwa Dolnośląskiego zadecydował o przyznaniu wsparcia finansowego dla 52 projektów na łączną kwotę 1,8 miliona zł. W samym subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 410 tysięcy złotych. Znalazły się wśród nich projekty realizowane w gminach: Pielgrzymka, Lubomierz, Świerzawa, Janowice Wielkie, Leśna, Gryfów Śląski, Lubań, Lwówek Śląski, Złotoryja, Zgorzelec oraz Kamienna Góra.


- Zależy nam na tym, aby dolnośląskie gminy prężnie się rozwijały. Wsparcie finansowe z tych trzech programów z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Na realizację projektów dotyczących bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2022 rok przeznaczono kwotę w wysokości 1,5 miliona złotych. Środki dedykowane były na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu dla gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i gmin miejskich poniżej 20 000 mieszkańców, wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których właścicielem jest gmina. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 tysięcy złotych, co stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Ostatecznie dotacji udzielono 55 gminom, a w subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 14 projektów na łączną kwotę 345 tysięcy złotych. Gminy, które otrzymały dofinansowanie: Gromadka, Jeżów Sudecki, Leśna, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Nowogrodziec, Osiecznica, Pielgrzymka, Pieńsk, Siekierczyn, Świerzawa, Złotoryja (gmina wiejska) i Złotoryja (gmina miejska).


Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej realizowane są projekty z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzięki dotacjom gminy m.in. budują i przebudowują oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe, chodniki, przejścia dla pieszych, a także oznakowanie dróg gminnych. Dofinansowanie trafia do gmin o niskich dochodach i pozwala na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Z  subregionu jeleniogórskiego dotacje uzyskało 6 gmin na łączna kwotę ponad 603 tysięcy złotych.


ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI
•    Dofinansowanie dla gmin subregionu jeleniogórskiego:
o    11 projektów na łączną kwotę ponad 410 tys. zł
1.    Lubomierz 40 tys. zł - Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku
2.    Janowice Wielkie 29 704 zł - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich
3.    Leśna 27 018 zł - Wiata przy granicy - miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców sołectwa Miłoszów
4.    Gryfów Śląski 39 990 zł - Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach
5.    Lubań 39 978 zł - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie
6.    Lwówek Śląski 40 tys. zł -  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani lzerskiej w miejscowości Brunów
7.    Zgorzelec 33 448 zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi
8.    Kamienna Góra 40 tys. zł - Remont pawilonu zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Dębrzniku
9.    Pielgrzymka 39 960 zł - Budowa placu zabaw w miejscowości Proboszczów wraz z urządzeniem skweru zieleni
10.    Złotoryja 40 tys. zł - Modernizacja miasteczka rowerowego i strefy rekreacyjnej w Wilkowie – Osiedlu
11.    Świerzawa 40 tys. zł - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na osiedlu Krzeniów w Nowym Kościele


BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH
•    Dofinansowanie dla gmin subregionu jeleniogórskiego
o    14 projektów na łączną kwotę prawie 346 tys. zł
1.    Jeżów Sudecki 35 tys. zł - Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Jeżowie Sudeckim
2.    Leśna 17 920 zł - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy
Leśna
3.    Pieńsk 24 533 zł – Konserwacja urządzeń melioracyjnych w gminie Pieńsk
4.    Nowogrodziec 11 310 zł - Bieżące utrzymanie melioracji wodnych położonych na terenie gminy Nowogrodziec
5.    Lwówek Śląski 17 tys. zł - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Dłużec, Gaszów i Żerkowice
6.    Mysłakowice 35 tys. zł - Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice
7.    Warta Bolesławiecka 13 460 zł - Konserwacja i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2022
8.    Osiecznica 20 519 zł - Remont przepustów na rowach w miejscowościach Tomisław, Ołobok i Parowa
9.    Gromadka 12 tys. zł - Konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2022
10.    Siekierczyn 35 tys. zł - Konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Siekierczyn
11.    Świerzawa 35 tys. zł - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowości Lubiechowa
12.    Pielgrzymka 35 tys. zł - Odtworzenie rowów i wymiana przepustów w miejscowości Nowa Wieś Grodziska
13.    Złotoryja (miejska) 25 928 zł - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych – działka nr 50 i 57 obręb 4 Złotoryja
14.    Złotoryja (wiejska) 28 162 zł - Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Złotoryja w m. Lubiatów


DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2022
•    Dofinansowanie dla gmin subregionu jeleniogórskiego:
o    6 gmin na łączna kwotę  ponad 603 tys. zł
1.    Gryfów Śląski 118 tys. zł - Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego
2.    Pielgrzymka 120 tys. zł - Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowanego przejścia dla pieszych
3.    Kowary 90 tys. zł - Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar
4.    Lubań (w.) 82 tys. zł - Bezpieczniej w Gminie Lubań - budowa oświetlenia ulicznego
5.    Olszyna 90 tys. zł - Oznakowanie dróg gminnych w gminie Olszyna
6.    Siekierczyn 103 357 zł - Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Siekierczyn