rozmiar czcionki: A | A | A

Powstanie nowa i szybka trasa kolejowa do granicy z Czechami

18.08.2021 19:10

W Wałbrzychu podpisano dzisiaj umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Ponad 60-kilometrowy, końcowy odcinek tzw. szprychy nr 9 zakłada wybudowanie linii łączącej Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Lubawką, a docelowo aż z Pragą. W wydarzeniu wziął udział marszałek Cezary Przybylski.

Na tej inwestycji zyskają w pierwszej kolejności mieszkańcy Dolnego Śląska, ponieważ po jej ukończeniu znacznie skrócą się czasy przejazdów. I tak na przykład podróż z Wałbrzycha do Wrocławia wyniesie jedynie 40 minut (dziś trwa około godziny). Po wybudowaniu całej trasy z Wałbrzycha do Warszawy dojedziemy dwukrotnie szybciej, niż obecnie – w 2 godz. i 35 minut. To dobra wiadomość także dla świdniczan, którzy zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe do Warszawy z czasem przejazdu wynoszącym niecałe 2,5 godz.

 

- Jednym z naszych priorytetów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie, dlatego bardzo ważne są dla nas wszelkie inwestycje w rozwój siatki połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli podróżować szybko, wygodnie i bezpiecznie. Równocześnie też samorząd województwa przejmuje od PKP SA wiele nieużywanych, często od kilkudziesięciu lat, linii kolejowych, które teraz sukcesywnie modernizujemy i uruchamiamy na nich nowe połączenia. Inwestujemy również w nowoczesny i ekologiczny tabor kolejowy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Nowa trasa biegnąca do granicy kraju jest częścią inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego #KolejNaPolskę. Projekt ten zakłada budowę na Dolnym Śląsku około 119 km nowych linii kolejowych i modernizację 126 km tych już istniejących. Szacuje się, że w zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 mln mieszkańców województwa.

 

- Centralny Port Komunikacyjny, choć w dyskursie jest kojarzony głównie z nowym, dużym, hubowym lotniskiem, to jest to program budowy nowego systemu transportowego Polski, przede wszystkim kolejowego. To pozwoli nam na radykalne zwiększenie przewozów koleją zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym – wyjaśnia Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

 

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała dzisiaj na dworcu PKP w Wałbrzychu umowę z firmą BBF na stworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Wartość zadania to 15,1 mln zł netto.

 

- Bez wątpienia podpisanie tej umowy to ważny krok do rozwijania infrastruktury na Dolnym Śląsku, a szerzej oczywiście również w kontekście całej Polski. Chciałbym podkreślić, że dla południa Dolnego Śląska tego rodzaju inwestycje są kluczowe do tego, abyśmy otworzyli się nie tylko na region, ale i na cały kraj – dodaje Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Zadaniami wykonawcy wynikającymi z podpisanego dzisiaj kontraktu będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej, dostarczenie prognozy ruchu i analiz (m.in. technicznej, środowiskowej i wielokryterialnej), a także przygotowanie dokumentacji inżynierskiej i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Projekt jest przykładem międzynarodowej współpracy kolejowych inwestorów w sąsiednich krajach w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo, polska inwestycja zostanie połączona z czeską, która jest przygotowywana przez naszych południowych sąsiadów.

Po ukończeniu całości projektu, podróżni zyskają więc szybkie i nowoczesne połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą.