rozmiar czcionki: A | A | A

Powstaną Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze

01.04.2010 13:54

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyłonił organizacje pozarządowe, które dostaną dotację na stworzenie sieci Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych.


Decyzją Komisji Oceniającej, pieniądze otrzyma dziesięć organizacji. Łączna kwota dotacji udzielonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego to 338 400 zł. Instytucje, które otrzymają pieniądze, stworzą sieć Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Pięć z nich będzie nosić imię Marianny Orańskiej.

Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze są szansą dla NGO’s z terenów małomiejskich i wiejskich, potrzebujących fachowego doradztwa, zachęty do efektywnego aplikowania o dofinansowanie i przyczynią się do wzrostu potencjału społeczeństwa obywatelskiego Województwa Dolnośląskiego.

Otwarty konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego miał na celu wspieranie rozwoju III sektora na Dolnym Śląsku, profesjonalizację organizacji pozarządowych, wzrost ich kompetencji w zakresie współpracy z administracją publiczną, wypracowanie standardów współpracy międzysektorowej oraz narzędzi pozarządowego doradztwa.


Lista organizacji, które otrzymały dotację