rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy stadion lekkoatletyczny i Hala Lodowa powstaną w Lubinie

13.07.2021 17:32

Dwa listy intencyjne dotyczące budowy ważnych inwestycji sportowych podpisał dziś marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu Tymoteusz Myrda. Hala Lodowa oraz Stadion Lekkoatletyczny powstaną w najbliższych latach w Lubinie, gdzie staną się centrum kształcenia sportowych talentów i pozwolą na organizację wydarzeń rangi mistrzowskiej.

- Budowa nowoczesnej bazy sportowej - stadionu lekkoatletycznego i Hali Lodowej, to myślenie o pokoleniach sportowców, którzy w specjalnie przygotowanych dla nich obiektach będą rozwijać swoje sportowe talenty i reprezentować w przyszłości nasz region w zawodach najwyższej rangi. Chcemy im dać możliwość trenowania w jak najlepszych warunkach - mówi marszałek Cezary Przybylski.

 

Stronami podpisanych dziś porozumień są: Województwo Dolnośląskie, Gmina Miejska Lubin, Regionalne Centrum Sportowe, Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zagłębie Lubin. Dodatkowo sygnatariuszami zostali przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki i Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich.

 

- Zarówno stadion lekkoatletyczny, jak i Hala Lodowa wraz z Polaną Jakuszycką będą stanowiły sportową wizytówkę naszego regionu. To miejsca, w których będą trenować nasi przyszli mistrzowie. Jestem pewien, że wielu naszych reprezentantów właśnie tu postawi swoje pierwsze kroki ku sławie – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Stadion lekkoatletyczny pozwoli na organizację Mistrzostw Polski oraz zmagań sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Arena lekkoatletyczna składać się będzie z 8 torów okrężnych i prostych, rzutni do pchnięcia kulą, rzutów oszczepem, dyskiem i młotem, a także skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoku o tyczce, skoku wzwyż oraz rowu z wodą do biegu z przeszkodami. Dodatkowo, w budynku o charakterze sportowo-rekreacyjnym znajdzie się hala sportowa wyposażona w rozgrzewkową bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku oraz trybuną. Obiekt kategorii III wg Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ma zostać wybudowany i oddany do użytku do końca 2023.

Drugą inwestycją, która powstanie w najbliższych latach jest Hala Lodowa. Nowoczesnego obiektu tego typu, umożliwiającego profesjonalne szkolenie łyżwiarzy, od lat na Dolnym Śląsku brakuje. Wymiary areny lodowiska będą zgodnie z wymaganiami do gry w hokeja na lodzie, jazdy figurowej oraz short-tracku. Powstanie takiej hali umożliwi uprawianie tych dyscyplin na poziomie rekreacyjno-amatorskim, aktywne ruchowo spędzanie czasu w formie czysto rekreacyjnej oraz możliwość wykorzystania obiektu do organizacji wydarzeń, obejmujących elementy sportów łyżwiarskich. Koncepcja lodowiska została zaakceptowana przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Hala powstanie do 2025 roku.

 

- Przystępujemy do pierwszej fazy realizacji projektu rozbudowy Regionalnego Centrum Sportowego o tę część, której koncepcję przedstawiliśmy ponad dwa lata temu - do budowy Hali Lodowej i stadionu lekkoatletycznego, spełniającego wymogi organizacji imprez ogólnokrajowych, łącznie z mistrzostwami Polski w lekkoatletyce. Gdy skończymy te projekty, nikt w tej części Polski nie będzie dysponował tak szeroką ofertą rekreacji czy też sportu, jak Lubin – dodaje Robert Raczyński, Prezydent Lubina.

 

W myśl podpisanych porozumień samorząd Lubina zobowiązuje się do koordynowania realizacji inwestycji, a także do podjęcia starań o pozyskanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środków na dofinansowanie w wysokości 70% ich wartości. Regionalne Centrum Sportowe nieodpłatnie udostępni na cele inwestycji nieruchomości położone w Lubinie, a dodatkowo, po zakończeniu budowy, na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym porozumieniu udostępni wybudowane obiekty do celów prowadzenia szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz organizowania zawodów. Samorząd Województwa będzie z kolei współfinansował obie inwestycje na zasadach, które zostaną określone w odrębnym dokumencie.