rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na zadania z zakresu turystyki rozstrzygnięty

25.02.2010 14:26

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o podziale 150 tys. zł na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2010 r. Dotacje otrzyma 49 ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do konkursu.

Nabór wniosków konkursowych trwał od połowy grudnia 2009 r. do 18 stycznia br. W tym terminie wpłynęło 136 ofert , z których 78 przeszło ocenę formalną i zostało poddanych ocenie merytorycznej.


O dotację mogli starać się wnioskodawcy, którzy złożyli oferty dotyczące:
•    upowszechniania turystyki –  organizacji imprez turystycznych , które przyczyniają się do propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,  a także organizacji konferencji i seminariów z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju turystyki i promocji regionu;
•    promocji turystycznej regionu- promocji lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas prezentacji na targach turystycznych i poprzez wydawnictwa;
•    tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku, wspierania e-turystyki, wyznaczania nowych i renowacji istniejących szlaków turystycznych i tematycznych.

Dofinansowanie otrzymało 37 wniosków dotyczących organizacji rajdów, zlotów, spływów, propagujących aktywny styl życia, 7 zadań z zakresu promocji turystycznej Dolnego Śląska oraz 5 przedsięwzięć przyczyniających się do powstania jednolitego systemu informacji turystycznej w regionie.

Wykaz zadań, którym udzielone zostało wsparcie finansowe