rozmiar czcionki: A | A | A

Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej - coraz bliżej klastra surowcowego

28.01.2014 18:33

Wałbrzyskie surowce i odpady poprzemysłowe jako źródło materiałów zaawansowanych to temat spotkania przedsiębiorców, samorządowców i naukowców w ramach Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej, które odbyło się w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie. Celem forum była ocena potencjału rozwojowego bazy surowcowej oraz konsultacje koncepcji utworzenia Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej „Wałbrzyskie Surowce”. O możliwościach wsparcia utworzenia klastra mówił podczas Forum dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Dr Jerzy Tutaj przedstawił zasady wsparcia, które będą obowiązywały przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego z uwzględnieniem klastra surowcowego. - Regionalny Program Operacyjny jest punktem wyjścia do kształtowania rozwoju naszego regionu jako całości i jego różnorodnych subregionów m.in. Kotliny Kłodzkiej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego od lat konsekwentnie wspiera inicjatywy klastrowe w regionie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa wspierane są działania związane z rozwojem partnerstwa. Od 2010 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego z budżetu województwa na wsparcie dolnośląskich klastrów przeznaczył prawie 2 mln zł, udzielając 21 dotacji - podkreślał dr Jerzy Tutaj.


- Aglomeracja Wałbrzyska, a szczególnie obszary Nowej Rudy, Głuszycy, Mieroszowa, ale także Kamiennej Góry, są wyjątkowo bogate w surowce skalne używane do bardzo wielu celów – zauważa prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. - Klaster „Wałbrzyskie Surowce” jest inicjatywą zmierzającą do tego aby wykorzystać możliwości tych zasobów surowcowych, które na terenie aglomeracji występują - mówił burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, który jest koordynatorem organizacyjnym zespołu surowców skalnych.


Specjalizacja klastra „Wałbrzyskie Surowce” miałaby być oparta na rodzimym przedsiębiorstwie i bogactwie Dolnego Śląska. Klaster pozwoliłby na generowanie wartości dodanej z produktów przetworzonych naturalnego surowca a jego powstanie wpisywałoby się w politykę ujętą w obecnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. „Wałbrzyskie Surowce” oznaczałyby także nowe miejsca pracy, podatki i dalszy rozwój Dolnego Śląska.