rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021r.

W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3471/VI/21
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 16

Załączniki:

Uchwała 3471/VI/21

Ogłoszenie konkursowe

Zał. 2 oświadczenie o rozliczaniu dotacji

Zał. 3 oświadczenie o rachunku bankowym 

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021r.

 

W dniu 26 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3323/VI/21
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 16


Załączniki:


Uchwała 3323/VI/21

 

Ogłoszenie konkursowe

 

Zał.2 oświadczenie o rozliczaniu dotacji

 

Zał.6. oświadczenie o rachunku bankowym

 

Obowiązek informacyjny

 

Wzór oferty

 

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020r.

W dniu 16 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1565/VI/19 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, opublikowanych wraz z ogłoszeniem konkursowym oraz informacją dotyczącą zapisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.)które obowiązują oferentów w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 16

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1565/VI/19

Ogłoszenie konkursowe

 

załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dotacjach otrzymanych w ostatnich 2 latach

 

załącznik nr 6 - Zestawienie kosztów realizacji zadania

 

załącznik nr 7 - wzór oświadczenie oferenta dotyczące konta bankowego

 

Zapisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.) dotyczące oferentów w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


WZÓR OFERTY