rozmiar czcionki: A | A | A

Powiat: jeleniogórski
Gmina: Kowary

Położenie
Kowary położone są w Sudetach Zachodnich, na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej.

Rys historyczny
Założenie i rozwój miasta Kowary związany jest głównie z wydobyciem rud żelaza oraz z kowalstwem. W 1148 r. gwarek Walon Wawrzyniec Angelus, odkrył na zboczu Góry Rudnik rudę żelaza. 10 lat później z polecenia ówczesnego księcia Polski Bolesława Kędzierzawego założono osadę. W 1158 r. rozpoczęto wydobycie rudy żelaza. W roku 1513 ówczesny król Czech i Węgier, Władysław Jagiellończyk, nadał Kowarom prawa miejskie. W XVI w. Kowary były obok Świdnicy i Wrocławia najważniejszym centrum przemysłu żelaznego na Dolnym Śląsku i znanym ośrodkiem produkcji broni palnej. Wiek XVII to dalszy intensywny rozwój miasta, który jednak przerwała wojna trzydziestoletnia. Po wojnie rozpoczął się okres rozwoju tkactwa. W 1741 r., w wyniku wojny prusko-austriackiej, Kowary tak jak i cały Dolny Śląsk, przyłączono do Prus. W 1747 r. Król pruski Fryderyk II polecił wykupić dobra kowarskie z rąk czeskich właścicieli Czerninów. W XVIII i XIX w. podejmowano próby wznowienia działalności górniczej, ale bez większego powodzenia. Głównym przemysłem stało się włókiennictwo. Miasto zasłynęło też z produkcji dywanów. Lata po pierwszej wojnie światowej przyniosły niewielkie ożywienie gospodarcze. Ponownie otwarto kopalnie. W 1926 r. stwierdzono obecność rud uranu, które głównie eksploatowano na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.

Współczesność
Z zasługujących na uwagę zabytków Kowar wymienić należy: gotycki, obronny kościół parafialny imienia Marii, budynek klasycystycznego ratusza oraz zabytkowe kamienice z poł. XVIII w., następnie znajdujący się przy drodze do Wojkowa pałac Radociny, Pałac Ciszyca i Wzgórze Radziwiłłówka, późnobarokową Kaplicę św. Anny, Kamienny most na Jedlicy z 1725 r. Na szczególna uwagę zasługuje ulokowany w Kowarach Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Oprócz zabytków istotne znaczenie maja walory przyrodnicze, które sprzyjają uprawianiu różnych form turystyki. Służą temu trasy piesze i rowerowe, narciarskie i jeździeckie. Stoki gór stwarzają doskonałe warunki do uprawiania parolotnictwa. Kowary to również miejsce uzdrowiskowe, znajduje się tutaj szpitalno-sanatoryjny zespół leczniczy.

Dojazd: Wrocław-Kowary; PKS, Trasa: Droga 5 (8, E67), Droga A4 (5, E40), Droga 5, Droga 367; 118,2 km
Kontakt
Centrum Informacji Turystycznej, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
tel./fax +48 75 7182489
e-mail: it@kowary.pl
http://www.kowary.pl/