rozmiar czcionki: A | A | A


Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 20 września 2018 r. Millennium Travel International Sp. z o.o. (ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica, nr KRS: 0000376467) posiadający wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nr 452/6/2011 złożył oświadczenie o niewypłacalności. Przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.


W związku z zaistniałą sytuacją Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podjęli niezbędne działania mające na celu zapewnienie kontynuacji pobytów oraz planowanego powrotu podróżnych do kraju.


Imprezy turystyczne, które miały odbyć się po dniu 20 września 2018 r. nie odbędą się. O dalszych podejmowanych działaniach podróżni zostaną powiadomienie osobnym komunikatem.