Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 21 września 2014 r.

22.09.2014 11:22 11:22

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 21 września 2014 r. złożono 299,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 608,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 103 133 umowy o dofinansowanie na kwotę 409,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 284,1 mld zł, co stanowi 100,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 296,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 209,7 mld zł.

Więcej informacji