rozmiar czcionki: A | A | A

III Posiedzenie Komitetu Sterujacego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 17-10-2012

W dniu 17 października 2012 r. odbyło się III. posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Spotkaniu przewodniczył Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa.

[więcej]

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 16-10-2012

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. w godz. 13.30-16.00 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 01-06-2012

W dniu 31 maja 2012 r. we Wrocławiu odbyło się II. posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, którego uczestnikami byli dolnośląscy parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele jst, rad i samorządów gospodarczych, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Otwierając posiedzenie Pan Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wskazał na potrzebę opracowania Strategii, która wpłynie na zmianę...

[więcej]

Prezentacja Analizy SWOT Dolnego Śląska na Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej (DRG)

Dodano: 30-05-2012

W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (DRG), na którym omówiono m.in Analizę SWOT Dolnego Śląska dla potrzeb aktualizacji Startegii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu pod przewodnictwem Pana Jerzego Tutaja, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele izb gospodarczych, pracodawców, agencji rozwoju i specjalnych stref ekonomicznych.

[więcej]

XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD

Dodano: 22-05-2012

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 z udziałem członka zarządu Jerzego Tutaja....więcej

[więcej]

II Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD

Dodano: 07-05-2012

II posiedzenie Komitetu Sterujacego ds. SRWD odbędzie się 31.05.2012 r. we Wrocławiu w Hotelu Mercure. Pierwsz część posiedzenia będzie dotyczyła omówienia Diagnozy stanu rozwoju i analizy SWOT Dolnego Śląska oraz scenariuszy rozwoju regionu. Natomiast druga część będzie poświęcona przedstawieniu dotychczasowych wyników prac Forów Subregionalnych dotyczących analizy subregionu pod kątem mocnych i słabych stron oraz wskazania pożadanych kierunków działań dla obszaru Wrocławskiego,...

[więcej]

Diagnoza Stanu Województwa Dolnośląskiego 2011

Dodano: 21-04-2012

20.04.2012 r. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu wraz z komórkami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przygotowało projekt pn. Diagnoza Stanu Województwa Dolnośląskiego 2011. Obecnie projekt poddawany jest konsultacjom. „Diagnoza” obejmuje w syntetycznym ujęciu charakterystykę stanu rozwoju społeczno – gospodarczego województwa na tle jego ogólnie zarysowanej pozycji na mapie Europy i kraju. Wskazuje się w niej także podstawowe...

[więcej]