rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne w Trzebnicy i Wołowie

28.11.2012 08:35

W dniu 26 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne projektu strategii z udziałem mieszkańców oraz samorządowców powiatów w Trzebnicy i Wołowie. W obu spotkaniach Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował  dr Jerzy Tutaj, który przedstawił prezentację przybliżającą główne założenia Strategii.

Strategia ma w zamierzeniu jej autorów realizować wizję Blisko siebie – blisko Europy. Realizacja tej wizji będzie możliwa poprzez postawienie w najbliższych latach na dalszy rozwój infrastruktury w regionie oraz podniesienie poziomu edukacji. Samorząd województwa przygotował w ramach projektu Strategii cel ogólny pt. Nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym środowisku  oraz osiem celów szczegółowych, których spełnienie będzie możliwe poprzez skupienie prowadzonych działań w sześciu kluczowych grupach zwanych mikrosferami kierunkujących racjonalny dobór przedsięwzięć. ostateczna lista przedsięwzięć  zostanie określona po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Strategii.

W spotkaniu w Trzebnicy, które otworzył Robert Adach, starosta trzebnicki, zgłoszono liczne uwagi do projektu Strategii. Zwrócono uwagę na strategiczną rolę inwestycji krajowej S5 dla rozwoju powiatu trzebnickiego oraz na konieczność budowy infrastruktury drogowej i kolejowej wzdłuż korytarza tego korytarza transportowego. Podkreślono konieczność wpisania tej inwestycji do Strategii jako jednej z kluczowych. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zmagania się przez samorządy terytorialne i przedsiębiorców chcących skorzystać z funduszy unijnych ze skomplikowaną biurokracją ograniczającą możliwości wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Postulowano uproszczenie tych procedur w nowym okresie programowania. Ważna uwaga dotyczyła również przygotowania się przez region do lepszego wykorzystania środków unijnych i krajowych na budowę energetyki odnawialnej. Na koniec zgłoszono postulat w sprawie ujęcia w Strategii ważnych dla obszaru trzebnickiego ze względu na potencjał turystyczny wzgórz trzebnickich.

Natomiast w Wołowie podczas konsultacji, które otworzył Marek Gajos, starosta wołowski, podkreślono, że należy położyć większy nacisk na współpracę transgraniczną, w tym na sformalizowanie wymiany pracowników pomiędzy województwem dolnośląskim a landami niemieckimi oraz postawienie na wymianę edukacyjną pomiędzy obu krajami. Głównym tematem przewijającym się przez całą dyskusję była budowa infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa, której budowa i modernizacja jest konieczna dla rozwoju takich obszarów jak powiat wołowski. Możliwość lepszego dojazdu do stolicy regionu daje szansę na znaczący spadek poziomu bezrobocia w Wołowie i okolicach. Ponadto poruszono problem zrównoważonego rozwoju na terenie województwa i problemów ubogich gmin w zebraniu środków na udział w inwestycjach z wykorzystaniem funduszy unijnych. W tym kontekście zwrócono uwagę na rolę Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego z budżetu województwa i wydatkowanych w ramach tego Funduszu środków. Sołtys Lubiąża zwrócił uwagę na problem niszczenia zabytków Lubiąża i na niewystarczające zwrócenie uwagi w Strategii na klasztor w Lubiążu.