rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne SRWD, Wałbrzych 16.11.2012 r.

19.11.2012 10:26

16 listopada 2012 r. w siedzibie Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości  odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Na uwagę zasługuje fakt bardzo wysokiej frekwencji, w konsultacjach wzięło udział ponad stu przedstawicieli niemal wszystkich środowisk  Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Gospodarzami spotkania byli dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD dr Maciej Zathey. Marszałek Tutaj otwierając spotkanie podkreślił, że nowa Strategia w zamierzeniach autorów będzie dokumentem, na podstawie którego realizowane będą najważniejsze dla rozwoju regionu projekty, przy zaangażowaniu wszystkich dolnośląskich środowisk. Prezentowana w projekcie Strategii wizja – Blisko siebie, Blisko Europy – ma wskazywać na znaczną poprawę infrastruktury regionalnej i międzynarodowej, natomiast kluczową rolą dla rozwoju regionu jest przede wszystkim wzmacnianie dolnośląskiej przedsiębiorczości i edukacji.
Następnie dr Maciej Zathey, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD przedstawił założenia projektu Strategii. W swoim wystąpieniu omówił m. in. określone w projekcie Strategii obszary interwencji, wśród których wymienia się Aglomerację Wałbrzyską. Podejmowane działania na rzecz jej rozwoju opierać się będą na zasadzie pobudzania wewnętrznego potencjału, np. poprzez realizację projektu Sudety Zdrój i rozwijaniu współpracy transgranicznej. Podkreślił również, że dla właściwej realizacji Strategii ważne będzie zbudowanie skutecznego systemu jej wdrażania.
Dyskusja nad projektem dokumentu koncentrowała się na propozycjach lepszego wykorzystania dużego potencjału gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez m.in. likwidację barier komunikacyjnych tj. budowę tzw. Trasy Sudeckiej, drogi S3 i linii kolejowych. Istotne znaczenie ma również podkreślenie znaczenia Aglomeracji Wałbrzyskiej na tle pozostałych obszarów interwencji na Dolnym Śląsku oraz zdecydowane usytuowanie tego regionu jako obszaru rozwoju przemysłowego. Ważne znaczenie ma również odbudowa szkolnictwa zawodowego i współpraca przy realizacji projektów turystycznych i kulturalnych, do tej pory nie w pełni wykorzystanych. Nowa Strategia pozwoli uporządkować oraz wyznaczyć nowe kierunki działań w sferach: nowoczesnej gospodarki, turystyki i dziedzictwa kulturowego.