rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne SRWD, Legnica 7.11.2012 r.

08.11.2012 11:24

Kolejne spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa dolnośląskiego miało miejsce w Legnicy w dniu 6 listopada br. Przewodniczył mu dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wzięli w nim udział m.in. pani Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy, pan Jacek Głomb, dyrektor Teatru im H. Modrzejewskiej w Legnicy, pan Jarosław Rabczenko, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Otwierając spotkanie dr Jerzy Tutaj podkreślił, że zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego będą wzmacniać i rozwijać  przedsiębiorczość jako podstawę wzrostu PKB regionu oraz edukację, ponieważ tylko dobrze wykształcone społeczeństwo będzie w stanie rozwijać się w oparciu o własny potencjał w okresie zmniejszonego finansowania ze środków UE.

Następnie dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił założenia i strukturę projektu Strategii podkreślając m. in., że wizja rozwoju Dolnego Śląska – blisko siebie, blisko Europy  - może zostać zrealizowana dzięki poprawie mobilności Dolnoślązaków. To zadanie już jest realizowane dzięki planowaniu i budowie infrastruktury transportowej tworzącej powiązania komunikacyjne zarówno na osi północ-południe, jak i wschód-zachód. Do najważniejszych planów w tym względzie należy budowa drogi S3,
 co jest kwestią kluczową dla Samorządu Województwa. Ważne jest również rozwijanie takich atutów  regionu, jak wysoki stopień jego zurbanizowania, zasoby naturalne
oraz przeciwdziałanie niekorzystnym cechom monokultury przemysłowej, np. poprzez rozwój sektora innowacyjnego i przemysłu wysokich technologii.

Projekt Strategii generalnie został życzliwie przyjęty przez uczestników spotkania. W dyskusji nad przedstawionym dokumentem koncentrowano głównie się na kwestiach dotyczących uwarunkowań eksploatacji węgla brunatnego, relacji projektu Strategii do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego, związkach pomiędzy kulturą i turystyką w zapisach projektu.