rozmiar czcionki: A | A | A

RUSZYŁA REKRUTACJA – ZAPRASZAMY DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU REWITALIZACJI

13.02.2020 10:07

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Programy rewitalizacji gmin II”, współfinansowanym ze środków POPT 2014-2020 i realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli gmin na temat opracowywania gminnych programów rewitalizacji (na podstawie ustawy o rewitalizacji) poprzez szkolenia w szczególności w zakresie:


• wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),


• zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,


• monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,


• dostępności w rewitalizacji.


Projekt realizowany jest do września 2021 r. Zakładamy, że każda grupa uczestników zostanie przeszkolona ze wszystkich ww. tematów (jedno szkolenie poświęcone zostanie jednemu zagadnieniu). Aby ułatwić dotarcie na szkolenia (jedno- lub dwudniowe), będą one organizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Do udziału w szkoleniach zapraszamy maksymalnie 2 osoby z gminy, które zajmują się rewitalizacją. Zachęcamy, aby poza pracownikami samorządowymi byli to również członkowie Komitetów/Zespołów Rewitalizacji czy liderzy lokalni wspierający gminę w procesie rewitalizacji.


W celu zgłoszenia się na szkolenia, prosimy o wypełnienie FORMULARZA.

Formularz prosimy przesyłać w terminie do 13 marca 2020 r. na adres mailowy: rewitalizacja@dolnyslask.pl.

Do Państwa dyspozycji jest Zespół ds. Rewitalizacji, którego członkowie służą swoją wiedzą i doświadczeniem >>> kontakt


WAŻNE: Zgodnie z art. 52 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane w oparciu o programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do 31 grudnia 2023 r. Po tym terminie, jeśli gmina zdecyduje się prowadzić proces rewitalizacji, może to robić tylko w oparciu o gminny program rewitalizacji (opracowany na podstawie ustawy o rewitalizacji).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY