rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisanie Aneksu nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2564/VI/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził, uzgodnione z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Aneks nr 3 wprowadził m.in.:

 

- konieczność dostosowania treści KT do aktualnego brzmienia „Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS”,

- zmiany w systemie finansowania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) ze środków Funduszu Pracy,

- uzgodnienie nowych limitów środków Funduszu Pracy na lata 2020-2022,

- zaktualizowany został również załącznik nr 2c do KT zawierającego tabelę pn. „Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów”.

 

Aneks nr 3