rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo, 22 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE

FORMULARZ WNIOSKU W RAMACH KONKURSU DFPR 2021

LISTA GMIN - WSKAŹNIK G 2021

REGULAMIN KONKURSU DFPR 2021

WZÓR UMOWY


WAŻNE!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15.03.2021