rozmiar czcionki: A | A | A

Grupa Robocza została powołana Zarządzeniem Marszałka nr 21/2012  z 13 lutego 2012 r. W pracach Grupy Roboczej uczestniczą m.in. eksperci i specjaliści uczelni wyższych Dolnego Śląska, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.

Zadania Grupy Roboczej:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I i II spotkanie Grupy Roboczej ds. SRWD 2.03.2012 r i 9.03.2012 r.

Oba spotkania Grupy były związane z realizacją „Analizy SWOT Dolnego Śląska” i służyły weryfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla regionu zidentyfikowanych przez wykonawców analizy.