rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Skład RDPP III kadencji

Dodano: 08-05-2009

Decyzją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w dniu 29 kwietnia 2009 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w składzie:

[więcej]

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 6.5 „Działania...

Dodano: 04-05-2009

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

[więcej]

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje o rozpoczęciu realizacji projektu:...

Dodano: 30-04-2009

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, rozpoczęły realizację projektu: „Ekonomia Społeczna – szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna”

[więcej]

Debata "Model jakości usług dla sektora seniorów"

Dodano: 27-04-2009

Dolnośląska Rada ds. Seniorów zaprosza na robocze posiedzenie Rady, którego tematem spotkanie będzie debata na temat „Modelu jakości usług dla sektora seniorów”.

[więcej]

Dodatkowe nabory wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej (FWK)

Dodano: 10-04-2009

Norwegia, Islandia i Liechtenstein, czyli państwa darczyńcy przyznały ponad 5,5 mln euro dodatkowych środków dla Funduszu Wymiany Kulturalnej.

[więcej]

Dotacja na realizację projektu „Dobre Prawo – Dobre rządzenie”

Dodano: 09-04-2009

Wniosek o dofinansowanie projektu "Dobre prawo- Dobre rządzenie" złożony przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi otrzymał dofinansowanie.

[więcej]

Forum Radni-Młodzież

Dodano: 02-04-2009

Forum, to młodzieżowa inicjatywa wspierana przez Urząd Marszałkowski. Całe spotkanie było platformą nieskrępowanego dialogu między ludźmi młodymi a decydentami. Chcieliśmy, aby zebrane osoby miały szanse swobodnie porozmawiać o problemach jakie napotykają na co dzień.

[więcej]