rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Wsparcie samorządu dla organizacji pozarządowych

30.03.2020 08:41

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz zadań realizowanych przez ngo’sy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dolnośląskie organizacje pozarządowe rekomenduje rozwiązania, których celem jest umożliwienie realizacji zleconych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe pragnę przedstawić propozycje działań możliwych do podjęcia w ramach obowiązujących ram prawnych:

– umożliwienie aktualizacji harmonogramów realizacji zadań,
– korekty kosztorysów realizowanych zadań,
– urealnienie wskaźników realizacji zadań,
– umożliwienie korekty zaplanowanych w zadaniu działań,
– uznanie w określonych sytuacjach pracy zdalnej, jako dopuszczalnej formy realizacji zadania,
– uznanie za kwalifikowalne kosztów poniesionych w toku realizacji zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane (np. opłaty za wynajem sal, w sytuacji gdy wydarzenie nie mogło się odbyć, a odzyskanie wpłaconej zaliczki jest niemożliwe),
– aneksowanie umów wraz z wydłużeniem terminów realizacji zadań do końca 2020 r.


Jednocześnie pragnę poinformować, że w momencie pojawienia się kolejnych rozwiązań, pozwalających na elastyczne realizowanie zadań, zostaniecie Państwo o nich poinformowani.

Z poważaniem,

Marcin Krzyżanowski

Wicemarszałek Dolnego Śląska