rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Statut Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego - konsultacje społeczne 14-28 sierpnia

10.08.2023 13:19

W związku z niedawną nowelizacją ustawy o samorządzie województwa regulującą między innymi funkcjonowanie wojewódzkich rad seniorów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 7308/VI/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r. kieruje do konsultacji społecznych projekt "Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego". Konsultacje będą odbywać się w dniach od 14 do 28 sierpnia br. Swoje propozycje lub uwagi do projektu Statutu będzie mógł zgłosić każdy senior mieszkający na terenie naszego województwa, który ukończył 60 rok życia lub podmiot działający na rzecz osób starszych na Dolnym Śląsku na specjalnie przygotowanym formularzu, który można pobrać poniżej. Wypełniony formularz można złożyć w jeden z poniższych sposobów:
1. W godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3–5, na parterze, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego”.
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3–5, 50–413 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego”.
3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada.senioralna@umwd.pl.
4. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP; w piśmie ogólnym należy wpisać „Konsultacje Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego”.

Więcej szczegółów dotyczących konsultacji można znaleźć w treści uchwały 7308/VI/23.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Kamila Wojsa - kamila.wojsa@dolnyslask.pl, tel. 71 770 40 77
Mateusz Makarewicz - mateusz.makarewicz@dolnyslask.pl, tel. 71 770 40 84

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 7308/VI/23
2. Projekt Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego
3. Formularz do zgłaszania uwag/propozycji do projektu „Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego”