rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza w dniu 5 czerwca 2008 r. na konferencję pt. "Efektywne sposoby rozwiązywania lokalnych problemów, czyli ekonomia społeczna w praktyce"

06.06.2008 15:09

Celem konferencji jest przybliżenie Państwu tematyki wykorzystania narzędzi Ekonomii Społecznej jako skutecznych rozwiązań problemów społeczności lokalnej.

Na konferencji zostaną zaprezentowane sprawdzone przykłady rozwiązań stosowanych w Polsce oraz innych krajach UE w walce z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i bezrobociem. Pokażemy także z jakich źródeł można finansować podobne oddolne inicjatywy.

 Do udziału w konferencji zapraszamy:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- podmioty gospodarcze,
- instytucje rynku pracy,
- organizacje pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów społeczności lokalnej,
- osoby zainteresowane niniejszą tematyką.
Konferencja organizowana jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w ramach programu PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2008, w sali 104 budynku siedziby Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy Państwa o potwierdzenie chęci udziału w konferencji do dnia 2 czerwca 2008r.

Kontakt:

Aleksandra Polit

Tel.  074 666 22 27

e-mail: aleksandra.polit@rcwip.pl