rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

07.07.2014 14:08

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2014 Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5957/IV/14  ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego.


Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.


Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia to jest do  dnia 5 sierpnia 2014 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, będącym załącznikiem nr 2 do uchwały.


Więcej informacji w uchwale nr 5957/IV/14.

 
Wszelkie pytania kierować proszę do Andrzeja Stachowiaka, tel. 71 770 41 36, email
andrzej.stachowiak@umwd.pl.

 

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego