rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

31.05.2023 12:49

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Informuję, że w dniu 29 maja 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 6968/VI/23 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, to jest do dnia 21 czerwca 2023 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenie kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały.

Więcej informacji w Uchwale Nr 6968/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania proszę kierować do:
p. Renaty Pędziwiater,  tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@dolnyslask.pl
p. Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@dolnyslask.pl


Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego


OGŁOSZENIE

Uchwała 6968/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata