rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Odpowiedź z MRPiPS w sprawie nowych wzorów umów i ofert dotyczących realizacja zadań publicznych

06.03.2017 13:01

W dniu 20 października 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych wysłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego pismo z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości, które wzbudziło wejście w życie w dniu 3 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

W dniu 28 lutego 2017 r. otrzymaliśmy od Ministerstwa pismo z odpowiedziami podpisane przez p. Andżelikę Wardęga Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.Poniżej skany dokumentów:
1. Pismo do MRPiPS wysłane w dniu 20 października 2016 r.
2. Odpowiedź z MRPiPS otrzymana w dniu 28 lutego 2017 r.
3. Zestawienie pytań i odpowiedzi.