rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego kadencji 2024-2029

14.06.2024 14:32

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego kadencji 2024-2029:


1. 24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady;


2. 15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatur;

                                                                                                                                                                                                                                           
3. 29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów;


4. 02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowania na kandydatów;


5. 23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów.


Strona BIP Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego - PRZEJDŹ

Strona BIP z dokumentami do pobrania - wybory do Rady 2024 - PRZEJDŹ

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

1) osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
3) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.

Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

W sprawach dotyczących wyborów proszę kontaktować się z Kancelarią Sejmiku.
1. Agnieszka Pasternak – Trzeciak, tel. 71 340 62 24, e mail: agnieszka.pasternak-trzeciak@dolnyslask.pl
2. Aleksandra Misztak, tel. 71 340 64 28 e mail; aleksandra.misztak@dolnyslask.pl
 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie Kandydata - POBIERZ
2. Karta zgłoszenia Kandydata - POBIERZ
3. Instrukcja wypełnienia oświadczenia kandydata - POBIERZ
4. Instrukcja wypełnienia karty zgłoszenia Kandydata - POBIERZ
5. Uchwała w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego - POBIERZ